енергоефективни електроуреди

Маркирани енергоефективни електроуреди

В ЕС още през 2012 стартира инициатива, която си поставя за цел постигане на по-голяма енергийна ефективност.

В този смисъл, уредите, които се произвеждат и внасят на Европейския пазар носят означения свързани с целите на стратегията. Доставчиците трябва да регистрират своите уреди в базата данни и да могат да създават персонализирани етикети за енергийно ефективни продукти.

През сезонът на ваканциите, винаги е перфектен момент да намерите голямо количество нови уреди на пазара! Домакинските уреди могат да издържат 10-20 години, в зависимост от уреда, така че е важно да се уверите, че този, който сте избрали, ще ви осигури най-много като функции, качества и енергийна ефективност.

Относно последното, един от начините за избор на ефективен уред е да гледате етикета. Той е поставен на всички квалифицирани продукти, които отговарят на специфични стандарти за енергийна ефективност,  назначени от ЕС. Тези продукти надвишават минималните стандарти за енергийна ефективност и качество, и наистина спестяванията, които ще реализирате, могат да бъдат доста значителни!

Сред големите електроуреди и по-малките такива за домакинствата, маркират се хладилници,  фризери,  стайни климатици,  телевизори, перални и  съдомиялни машини,  зарядни устройства за батерии, бойлери, лампи с нажежаема жичка и други

Ако вашият уред има етикет, вие можете да проверите за неговата енергоефективност според установените стандарти. Потребителите могат да вземат под внимание поставените знаци, които са задължителни за производителите. Този етикет дава на купувачите гаранция и възможност да пресметнат разхода и пестенето на ресурси за години напред.

До края на тази година потребителите ще могат много бързо да проверяват онлайн в базата данни на продуктите за енергийните етикети и информационни листове за продуктите. Нещата са направени така, че да са улесняващи купувачите, просто за да се влезе в новата директива от страна на производители и търговци трябва технологично време. Дотогава действа актуалната система, която също е полезна за потребителите.

Източник: vladives.bg